Breaking News

Wootooɓe ɓee noddaa ko ñande asetaare 29/6/ 2024 mbele toɗɗaade hooreejo ndenndaandi ndii.

Galle laamorgo oo bayyinii aljumaare kikiiɗe, 19-04-2024, dekeree ( yamiroore) jowitiiɗo e noddugol  »kolees elektoraal » mbele toɗɗagol hooreejo leydi, asetaare 29/6/ 2024, so tawii woodii daawal ɗimmal noon, wonata ko 13/7/ 2024.
Yamiroore ndee nih hollitiri:
1- kolees elektoraal noddaa ko asetaare 29/6/ 2024 so tawii waɗii daawal ɗimmal, wonata ko 13/7/24 mbele toɗɗaade hooreejo leydi.
2- Jolal kampaañ ngal fuɗɗotoo ko 14/6/2024 (w00), gasa ñande 27/6/2024.
3- Ko feewti e ñalawma woote oo, woote ɗee puɗɗotoo W7 subaka haa W19.

About Diagana

Check Also

Ñaawirde doosɗeyankoore Mali hollitii alaa mbaawka riiwtude pellitte laamu sabbordu Mali

Caggal ɗaɓɓaande faade e toppitiiɓe Ñaawirde doosɗe Mali, nde faɓɓitat pellitte ɗe konuŋkooɓe Mali ƴetti …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *