Ciifondiral hakkunde lannda INSAF e lanndaaji luulndo

Gila nde suɓngooji suɓaade meeriiji e sarɗiyankooɓe Muritani njawti, lanndaaji luulndo ɗiɗi hono RFD e UFP keɓaani hay sarɗiyanke gooto. Hooreeɓe lanndaaji ɗii ceeraani e soccoraade yuɓɓinde kaaldigal. Ko gila ndeen teskaa lanndaaji ɗiɗi ɗii Rfd e gardagol Hammed Daddaa e Ufp e gardagol Dr Mohamed Wul Mawluud, ceeraani yiyondirde joo e joo fof hooreejo Mohamed Seek Ghazwaani walla hooreejo lannda laamu nguu INSAF.

Ɗuum woppaani haa lannda INSAF neli sete mum timmuɗo ngam jooɗdaade e luulndo ngoo Ufp e Rfd. Ɗeen teppe duufe fof, ko ngam wooda ɗo ɓe njowondiri e nanondiral dawriyankeewal. Kono ɓuri waawde soccireede wonde faandaare ndee ko ngam moccude tooke henndu dawrugol, tuugnaade e bayyinaango saaktaango ñande aljumaa 18 ut 2023 ummoraade e yiilirde siinoore lannda INSAF.

Mbele paandaale yummaaje lanndaaji ɗii, heɓdaama? Hol janngo ɗii lanndaaji? Ko waawi heen wonde fof, maa annde kihiiɗe hannde 21-9-2023 to « palais des congrès » saanga 17H.

Cukko hooreejo lannda ufp ko nih hollitiri en:

« Hannde 21 -9-2023 maa lannda laamu kaa hono INSAF siifondir e lannda UFP kam e lannda RFD to « Palais des congrès »tawii ko ciifondiral noddirteengal « piɓondiral (nanondiral) ndenndaandi ». Fawaade e ngal ɗoon nanodiral, maa lanndaaji ɗii puɗɗo mbayliigu luggiɗngu fagguduyankooje e renndiyankooje ngam gaddanaade leydi ndii deeƴre, ngootaagu, demokaraasi e jahrugol yeeso jojjungol e kesamhesamaagu. Alaa diiwtaaɗo e Nanondiral ngal . Lulɗe ɗee ine ngudditanii denndaangal kunaali binndaaɗi ɗii. Ko ɗum fartaŋŋe wonande en. Alaa e sago njaggen heen ngam walla en yahde yeeso ko aldaa e luure, nder ngonka diiwalyankoore e winndereyankeewal caɗtungal. Duumagol mum ine saɗti ».
Gurmo Loh

Ciftinen gila nde kaa haala ummii, luulndiyankooɓe heewɓe njooɗnaani ngal jaɓɓal. Yoga heen mbaɗii binndanɗe ngam ñiŋde kaaldigal ngal. Kono gooto kala ine naamnditoo hoore mum, mbele ɗii lanndaaji ngonaani e yiɗde tawtude lannda laamu.

Jaayre Pinal-JP

About Diagana

Check Also

Éditorial : 28 Novembre : A quoi riment les décorations présidentielles ?

Il serait légitime de se demander sur quels critères sont octroyées les décorations du Président …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *