FEDDE GOODAL FIILII HAMMEE AAMDU LIH E CEERNO ALIW BAH LEFOL NGAY

Noɓe ceeraani e waɗde Fedde Goodal (Goomu daraniingu leñol) e gardagol Usmaan Makka Lih yuɓɓinii ñalawma fiilngo lefol ngayi, ɗum ko suɓaade e suɓtaade ɗeen keele daraniiɗe leñol ngol, ruttaɓe teddungal sabu golle maɓɓe. Ndeen arwannde hikka yuɓɓinaama e oo Aset 11 lewro jolal 2023, tawi hikka Goodal toɗɗii ko gayi ɗiɗi kokkaaji, ɗi golle mum en keɓtinaa no feewi, ɓeen ngoni Hammee Aamadu Lih (Mbooyo) Jaaynoowo to 2stv e Ceerno Aliw Bah ( Wuro Soogi) mbo USE ( hooreejo mum duuɓi 40, 1982 haa 2023), jooni ko Mammadu Joop ardii Use. Ɗum waɗi ko ɗoo e Dakaar e nokku Saantor Aamadu Maalik Gay Bopp.

Ɓe piilaaam e oo kikiiɗe Aset e taweede keewal timmungal, waynoriiɓe e ceŋɗe Laamorgo ngoo kala, kono ina teskaa heen seteeji keewɗi bayniiɗi e nder leydi Senegaal kala, ina heen to Fuuta e keewal e haa Madiina Gunaas. Ko saanga waktuuji 16h tawi nokku oo heewii tep jamaanu : rewɓe e worɓe, sukaaɓe e mawɓe.Caggal nde waɗaa duwaawu udditaa, jeewte keewɗe keɓii waɗde, tawi fof toɗɗii ko ɗeen jaale, Seedamfaguuji limtinɗe mbaɗaaama e ɓee worɓe ɗiɗo, sabu golleeji, darnde, fayiida, neɗɗagal, moƴƴere e tiiɗnaare maɓɓee.

Caggal ɗeen jeewte Seedamfaguuji keɓaama rokkireede ɗoon, tawi waɗanaa ɗum ko ɓeen dariiɓe jamma e ñalawma ngam Renndo ngoo.  » Goodal ñaati ko ñaantuɓe leñol ngol. Ɓeen ɓe njoɓaaka jamma saka ñalawma ngam haɓaade majjere, baasal e humanbinnagu », UsmaanMakka Lih, hooreejo Goodal » Kadi Usmaan Makka Lih,waɗi eeraango faayde Tapital.Senegaal nde Fari Kah Sillat.e wondiiɓe mum, nde etotoo noddu fof en, njeewta, taftoo fof ngam sosde njaɓal kesal ». Ina tawtoraa jeyaaɓe e pelle ɗee Goodal e goɗɗe.

Ko ndeen hanti golle fiilngo ngo lefol ngol huccanaa, ko toɓo njeenaaje (Kaɗooji) teskaa ɗoon, tawi ɗum immorii ko e pelle keewɗe ( Lewlewal Communicaion, Tapital Senegaal ARP, Fondation Umar Sy, Pengal Mammadu Alasan Bah, Ared, Kisal Deeyirde Pulaagu, Use, Cijp, Ummiiɓe Mbooyo e Jamaa, Madiina Gunaas Kolda e gardagol Alh Abuu Njaay baɗɗo heen faayiida mawɗo, Madiina Gunaas Geejawaay garɗe ruttude teddungal ɗeen jagge. Joofiri piilgol ngol, ko sahaa mawɗo noon geɗe ɗee njirwii, nde tawnoo ko jamaanu hawri heen, kadi Goodal waɗii faayiida e lefol ngol, ɓe ñaantaama noon, Wuttteeje mawɗi e Geɗe jaaduɗe heen, wondude e geɗe keewɗe keɓaama waɗeede ɗoon.

Ko saanga waktuuji 20h geɗe ɗee njoofi wondude e weltaare mawnde.  » Ko onon moƴƴi, timmo, Ko mbellemma, kul-huli e faayre. Kono Ceerno Aliiw Bah tan yonii yeru. Kalabaddaaɗo e makko duusat tan. Yoo Allah teddin on », ko konngol Haamee A Lih. E siftinde Goodal no heewi waɗde kala lewru sulke duwanaade ɓeen worɓe e rewɓe darininooɓe renndo ngo yeru : Saydu Kan, Yero Silla, Abdullaay Aali Jallo Jalis e Jibiriil Musaa Lih). Kolli belɗi e ñañooji ndusii o kekiiɗi e nder ñalɗi ɗii njejittaake. Jaayndiyaŋkooɓe ngarii e keewal : Dakaar, Madiina Gunaas, Fuuta, ekn. Yimɓe fof mbeltiima e oo kikkiɗe patam lamo…

Ɗaahaa Muusaa Bah.
Foto Tijjaani Tuure

About Diagana

Check Also

Éditorial : 28 Novembre : A quoi riment les décorations présidentielles ?

Il serait légitime de se demander sur quels critères sont octroyées les décorations du Président …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *