GonnooDo hooreejo leydi Muritani Wul Abdel Aziiz e jaagorDe mum nodditaama ñaawirde

Ñaawirde toppitiinde borjingol jowitiingol e mbuuñaari, waɗii noddaango e denndaangal tuumaaɓe diirtingol jawdi laamu, duuɓi 10 jawtuɗi, nde Mohamed Wuld Abdel Aziiz laaminoo leydi ndii.
 
Gonnooɗo hooreejo leydi ndii, ine tuumaa geɗe keewɗe, nguyka jawdi laamu, geɗe njulaagu, kanko e meeɗnooɓe wonde jaagorɗe makko.
 
Ine jeyaa e ko Wul Abdel Aziiz tuumiraa, yeeyde jeere kam e wujjulaŋkaagu, alɗirde jawdi ndi rewaani laawol.
 
Ñaawoore fuɗɗotoonde 25/1/2023, toɗɗii ko yimɓe wonnooɓe jaagorɗe, ardinooɓe gollorɗe mawɗe e sahaa laamu Wul Abdel Aziiz 2009-2019. Ine jeyaa ɓeen, meeɗnooɓe wonde jaagorɗe garwaniije, Yahyaa Wul Hademiin e Muhamed Saalem Beshiir. Ɓee ɗoo tuumiraa ko jeyeede e bonnugol ngalu leydi ndii.

Doggol ngol ine waɗi yimɓe woɗɓe dowrowɓe, halfinenooɓe golle mawɗe e laamu Wuld Abdel Aziiz, e ɓadiiɓe mo woɗɓe yantude heen « Fondation Rahma » fedde nde yarhamu ɓiyiiko Ahmedu Wul Abdel Aziiz ardinoo, tuumiraande nawde ngalu leydi ndii, e waasde nde ɗooftaade sarɗiiji kuule leydi ndii.
 

Polis toppitiiɗo borjingol geɗe fagguduyankooje, teeŋtiniino heɓii e ñaawirde ndee haɓotoonde mbuuñaari, noddaali paaɗi e tuumaaɓe ɓee, ɓe kuccondira e ñaawirde tuggi 12/1/23 haa ñande alarba 25 lewru siilo, ndu ngon-ɗen nduu. Ñaawoore yimɓe limtaaɓe e oo doosiyee, ko ndeen wonata. So tawii noon ko nde gonnooɗo hooreejo leydi ndii, ko ñande 12/1/2023.

Jayre Pinal O. Elhaj Thiam

About Diagana

Check Also

Editorial : Aziz enfin face à ses juges

Après près de trois ans de longues et laborieuses enquêtes, l’instruction du rocambolesque « dossier de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *