Breaking News

Ayyuun: Gorko GullunooDo hooreejo leydi ndii jaggaama

Polis jaggii gorko biyeteeɗo Seek Wul Abuuk, gullunooɗo hooreejo leydi Muritani sahaa nde o jaɓɓaa Ayyuun laamorgo diiwal Hod bannge hirnaange.

Oo ɗoo sahaa o woni ko komisariyaa polis Ayyuun, ko semmbeeji toppitiiɗi kisal ɗii tuumi mo ardaade yimɓe wulluɓe hooreejo leydi ndii. Ciftinen tan, sahaa nde ɓe ngulli mawɗo leydi ndii oo, filmaama widiyoo mo 16 leƴƴannde, eɓe mbiya heen ɗemngal safroore : Ghazawaani ko fawre Allah tan » « Zero » Ghazwaani ».

Gorko oo, ñiŋi laamu hooreejo leydi ndii gila o ari e jappeere ndee.

About Diagana

Check Also

Seppooji ine njokki nder Nuwaasot, ngam jaggande junngo Palestiin

Ko mbeefeegu yimɓe ceppi subaka hanki alarbaare, ɗoo e laamorgo Muritani njaaɓani ammbasad Amerik, hollirde …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *