Breaking News

Ayyuun: Gorko GullunooDo hooreejo leydi ndii jaggaama

Polis jaggii gorko biyeteeɗo Seek Wul Abuuk, gullunooɗo hooreejo leydi Muritani sahaa nde o jaɓɓaa Ayyuun laamorgo diiwal Hod bannge hirnaange.

Oo ɗoo sahaa o woni ko komisariyaa polis Ayyuun, ko semmbeeji toppitiiɗi kisal ɗii tuumi mo ardaade yimɓe wulluɓe hooreejo leydi ndii. Ciftinen tan, sahaa nde ɓe ngulli mawɗo leydi ndii oo, filmaama widiyoo mo 16 leƴƴannde, eɓe mbiya heen ɗemngal safroore : Ghazawaani ko fawre Allah tan » « Zero » Ghazwaani ».

Gorko oo, ñiŋi laamu hooreejo leydi ndii gila o ari e jappeere ndee.

About Diagana

Check Also

Ñaawirde doosɗeyankoore Mali hollitii alaa mbaawka riiwtude pellitte laamu sabbordu Mali

Caggal ɗaɓɓaande faade e toppitiiɓe Ñaawirde doosɗe Mali, nde faɓɓitat pellitte ɗe konuŋkooɓe Mali ƴetti …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *