Pulaar

NjuBBude mbele LaawDingol DemDe Ngenndiije, OLAN

BAYYINAANGO E tuma nde ngon-ɗen e jonte seeɗa ko adii gaabagol mbele toɗɗaade meeriiji e depiteeji, fedde OLAN ina ummanii jokkude waɗde laawɗingol ɗemɗe ngenndiije Pulaar, Sooninke e Wolof ginol golle nguurndam politik kam e renndo mum e pinal moritaninaaɓe. Fedde ndee ina ummanii kadi tabitinde pellital terɗe mum e …

Read More »

CaaktirDe: Hooreejo Ndenndaandi wallitii Besnguuji jaayndiyankooBe sankiiBe

Hooreejo Ndenndaandi Mohamed Seek Gazwaani neldii miliyoŋaaji 10 uguya kaalis kiiɗɗo oo, faade e ɓesnguuji jaayndiyankooɓe muritaninaaɓe nattuɓe wonde e oo aduna. Ngal ballal, ngal hooreejo leydi ndii waɗi addaama to biro Senndikaa jaayndiyankooɓe Muritani uddatnooɓe ñande alkamiis ndee oorngal jokkondiral ɓesnguuji wonnooɓe gollodiiɓe maɓɓe to bannge jaayndiyankaagal sankiiɓe. Ngal …

Read More »

21 colte, Ñalawma Winndereejo Demngal Neeniwal

« Janngirgol ɗemɗe keewɗe ine jojji ngam moƴƴingol jaŋde »21 febariyee hitaande kala, ko ñalawma winndereejo ɗemngal neeniwal, mo UNESCO dotti e hitaande 2000. Hitaande kala Pelle pinal ngenndiije, hono FƁPM e AMPLCS e APROLAWO, ine mawnina kañum enne ñalawma oo no winndere ndee kala mawninirta mo nii, ngam semmbinnde …

Read More »

Le pékâne : poésie épique des pêcheurs peuls « subalɓe », spécialisés dans la pêche. – Ils utilisent des  formules icantatoires.

Le cubalaagal c’est une maîtrise suprême de l’élément liquide, une maîtrise magicienne, qui connaît les secrets les plus terrifiants de l’eau. Un peuple naturel, qui est offensif, tel le crocodile (nooro), le lamentin (liwoogu), et l’hippopotame (ngabu) chavireur de pirogues. source: rfi fulfulde Pekaan jeyaa ko e coñce Fulɓe ɓurɗe …

Read More »

GonnooDo hooreejo leydi Muritani Wul Abdel Aziiz e jaagorDe mum nodditaama ñaawirde

Ñaawirde toppitiinde borjingol jowitiingol e mbuuñaari, waɗii noddaango e denndaangal tuumaaɓe diirtingol jawdi laamu, duuɓi 10 jawtuɗi, nde Mohamed Wuld Abdel Aziiz laaminoo leydi ndii. Gonnooɗo hooreejo leydi ndii, ine tuumaa geɗe keewɗe, nguyka jawdi laamu, geɗe njulaagu, kanko e meeɗnooɓe wonde jaagorɗe makko. Ine jeyaa e ko Wul Abdel Aziiz tuumiraa, …

Read More »

Ayyuun: Gorko GullunooDo hooreejo leydi ndii jaggaama

Polis jaggii gorko biyeteeɗo Seek Wul Abuuk, gullunooɗo hooreejo leydi Muritani sahaa nde o jaɓɓaa Ayyuun laamorgo diiwal Hod bannge hirnaange. Oo ɗoo sahaa o woni ko komisariyaa polis Ayyuun, ko semmbeeji toppitiiɗi kisal ɗii tuumi mo ardaade yimɓe wulluɓe hooreejo leydi ndii. Ciftinen tan, sahaa nde ɓe ngulli mawɗo …

Read More »

PaBBitte e nder paBBitte.

Hooreejo leyɗe aarabeeɓe dentuɗe, Mohamed Ben Zayed faɓɓitii ƴaaŋtagol mum tijjenoongol fotde waktuuji keewɗi, nder laamorgo leydi Muritani Nuwaasot. Ine tijjenoo wonde maa Ben Zayed darto Nuwaasot fotde waktuuji seeɗa, ñande alkamiis garoowo oo, kono ɗum faɓɓitaama subaka hannde oo. Ƴaaŋtagol hooreejo Ben Zayed nder Nuwaasot, addatnoo hooreejo leydi Muritani …

Read More »